FLASH INFOS

Filazana – Mihamangatsiaka sady mandrivotra ny andro

Samy nahatsikaritra angamba ny tsirairay indrindra ny eto @faritra afovoantany fa mihamangatsiaka hatrany ny andro sady mandrivondrivotra!
Ny antony dia mihamahazo vahana ny tsiokan’ny alizay ato anatin’ny 3 andro ho avy! Isika koa moa efa ao anatin’ny vanim-potoanan’ny ririnina rahateo.
Misy andian-drahona ihany koa ao amin’ny ranomasimbe Indiana izay mikisaka manatona an’i Madagasikara!Raha ny vinavina dia hitondra rotsak’orana betsaka any amin’iny morontsiraka atsinanan’i Nosy iny izy androany! Misy arak’izany ny filazana miloko mavo na filazana loza manambana ho amin’ny fahabetsahan’ny rotsak’orana amin’ireto faritra ireto:
ANALANJIROFO, ATSINANANA, VATOVAVY FITOVINANY, ATSIMO ATSINANANA ary Taolagnaro.
Mikasika ny any an-dranomasina kosa indray dia rarana ny manjono na mampiasa ny ranomasina (indrindra ireo lakana kely) ato antin’ny 3 andro ho avy satria misy alon-drano vaventy izay mahatratra 3m ary misy ihany koa ny rivotra mahery indraindray izay mahatratra 40/50 Km/ora manomboka any ANTSIRANANA sy iny morontsiraka atsinanana iray manontolo iny ka hatrany Toliary.
Anio dia miandrandra orana malefaka ireto faritra ireto:
ANALAMANGA, ITASY, ilany atsinanan’i: VAKINAKARATRA, AMORON’i MANIA, MATSIATRA AMBONY, IHOROMBE.
Ny ilany andrefan’ny afovoantany moa dia saika ho maloka ny andro
Tokony hitandrina ny tsirairay ny amin’ny mety ho fihotsahan’ny tany tampoka!
Mankasitraka indrindra dia zarao hatrany raha sitrakao

Related posts

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com